shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Hoàng Mạc

Hoàng Mạc

Hoàng Mạc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam
Lương Duyên Ngàn Kiếp - 01 - Hoàng Mạc - Tiến Hoàng – Katleen Phan Võ – Trầm Minh Hoàng

Lương Duyên Ngàn Kiếp

Hành trình tìm lại mối lương duyên tiền kiếp của nam nhân vật chính Andy trong cuộc sống hiện đại của mình thông qua quá trình thôi miên hồi quy.