VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hoàng Huyên Đình

Hoàng Huyên Đình

Hoàng Huyên Đình: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Sứ Mệnh Tái Sinh

Doãn Thông được sinh ra với sứ mệnh hiến tủy cho anh trai cùng cha khác mẹ là Doãn Trạch. Dẫu vậy, tình cảm anh em họ vẫn gắn bó, cho đến khi 1 cô gái xuất hiện