shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Hoàng Bột

Hoàng Bột

Hoàng Bột: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Biến Mất Cùng Luồng Sáng - 01 - Đổng Nhuận Niên - Hoàng Bột – Vương Lạc Đan – Đàm Trác – Bạch Khách

Biến Mất Cùng Luồng Sáng

Một nhóm người biến mất một cách bí ẩn khi một luồng sáng đột ngột bao trùm lên thành phố, để những người ở lại phải làm sáng tỏ bí ẩn.