shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Hiromitsu Kitayama

Hiromitsu Kitayama

Hiromitsu Kitayama: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
undefined - 01 - Masaya Kakehi - Hiromitsu Kitayama – Mikako Tabe – Marie Iitoyo

Tiểu Hổ: Cuộc Sống Dưới Lốt Mèo Của Tôi

Một họa sĩ truyện tranh thất bại suốt ngày chỉ uống rượu và cá độ đột ngột chết đi. Địa phủ cho anh ta một cơ hội nữa để ngẫm lại cuộc đời mình và trở lại trần gian dưới lốt mèo.