VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hiroki Hasegawa

Hiroki Hasegawa

Hiroki Hasegawa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản

Shin Godzilla

Một sinh vật khổng lồ với sức mạnh vô song được gọi tên là Godzilla bất ngờ xuất hiện tại Nhật Bản, gây nên sự hỗn loạn lớn, buộc chính quyền phải mau chóng tìm cách trấn áp nó.