shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hộ Tâm

Yêu long Thiên Diệu bị người mà hắn yêu là Tố Ảnh hãm hại trong hôn lễ. Thiên Diệu nén đau lấy vảy hộ tâm ném đi, không cho nàng ta toại nguyện ý đồ.