shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hàn Đồng Sinh

Hàn Đồng Sinh

Hàn Đồng Sinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất - Vietsub - 01 - Lưu Tân - Đặng Luân - Mã Tư Thuần - Nghê Hồng Khiết - Hàn Đồng Sinh - Trương Văn

Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất - Vietsub

Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất - Vietsub xoay quanh ngôi sao hết thời Hách Trạch Vũ sau 10 năm bị người quản lý Đằng Đan bỏ rơi một mình vượt qua khó khăn.