VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hàn Đông

Hàn Đông

Hàn Đông: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Kế Hoạch Nhịp Tim

Hợp tác trong một thí nghiệm, Tiểu Sơn và Giai Ninh bị thu hút bởi nhau. Tuy nhiên, Tiểu Sơn thật ra là gián điệp có âm mưu lấy cắp nghiên cứu của Giai Ninh.