VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Han Chul Soo

Han Chul Soo

Han Chul Soo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Mùi Ngò Gai 1

Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình. Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để tiếp tục việc học.

Mùi Ngò Gai 2

Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình. Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để tiếp tục việc học.

Mùi Ngò Gai 3

Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình. Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để tiếp tục việc học.