shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hà Dục Tuấn

Hà Dục Tuấn

Hà Dục Tuấn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Ma Quốc Chí 1: Khởi Nghĩa Khăn Vàng

Cuối thời Đông Hán, triều đình thối nát, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Đế chế Khăn Vàng lập ra từ đạo Thái Bình khởi nghĩa cùng bá tánh.