VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Gore Verbinski

Gore Verbinski

Gore Verbinski: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Vòng Tròn Tử Thần

Câu chuyện về cuộn băng có khả năng giết người xem nó.