shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Gonzo

Gonzo

Gonzo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Rapper
Việt Nam

Sài Gòn - Sống Như Tia Nắng Mặt Trời

Sức mạnh của những nguồn năng lượng tích cực sẽ là những tia nắng mặt trời lan toả. Sài Gòn sẽ khỏe lại nhanh thôi!