shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Go Jun

Go Jun

Go Jun: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Linh Mục Nhiệt Huyết

Một vị linh mục, một tay thám tử và một công tố viên đã hợp tác với nhau để xử lý vụ án phức tạp liên quan đến một vị linh mục cao cấp