shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Giang Mỹ Nghi

Giang Mỹ Nghi

Giang Mỹ Nghi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Mất Dấu III - Line Walker: Bull Fight

Sau khi ra tù, Trác Khải muốn lui về ở ẩn nhưng kẻ xấu lại không để yên. Anh quay lại cùng Gia Cường điều tra một đường dây buôn người phi pháp.

Mất Dấu

Một hành trình đầy hiểm nguy của thanh tra Trác Khải khi tìm lại 5 nội gián từng làm việc cho người đồng nghiệp vừa chết một cách bí ẩn của anh.