shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ George Newbern

George Newbern

George Newbern: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Liên Minh Công Lý Phần 1

Siêu Nhân và Người Dơi được bổ nhiệm làm người bảo vệ Trái Đất và giải cứu Jonn Jonzz, một người Sao Hỏa đến cảnh báo về cuộc xâm lăng. Các siêu anh hùng đã thành lập Liên Minh Công Lý để đối đầu với chúng.