shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ George Lazenby

George Lazenby

George Lazenby: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc
Điệp Viên 007: Mệnh Lệnh Nữ Hoàng - 01 - Peter R. Hunt - George Lazenby - Diana Rigg - Telly Savalas

Điệp Viên 007: Mệnh Lệnh Nữ Hoàng

Một tập đoàn tội phạm âm mưu biến cả thế giới thành con tin bằng một loại vi khuẩn có tên "thiên thần chết", James Bond nhận "Mệnh lệnh từ nữ hoàng" chịu trách nhiệm ngăn cha85ntham vọng điên rồi này.