VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ George A. Romero

George A. Romero

George A. Romero: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Vùng Đất Tử Thần 2005

Loài xác sống dần lấy lại trí thông minh và xây dựng một xã hội có cấp bậc. Thậm chí, chúng còn lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ con người.