shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Gavin O'Connor

Gavin O'Connor

Gavin O'Connor: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Chiến Binh - 01 - Gavin O'Connor - Tom Hardy - Nick Nolte - Joel Edgerton

Chiến Binh

Sau 14 năm xa cách, Tommy, một cựu chiến binh của Mỹ ở chiến trường Iraq, quyết định trở về nhà. Để kiếm tiền cho gia đình của một đồng đội đã hy sinh ở chiến trường, Tommy quyết định tham gia tranh giải MMA Sparta với phần thưởng cho người chiến thắng là 5 triệu USD. Anh quyết định nhờ bố mình là Paddy, cựu võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, huấn luyện...