shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Gary Busey

Gary Busey

Gary Busey: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Vũ Khí Chết Người

Một bộ đôi cảnh sát có tính cách hoàn toàn trái ngược buộc phải hợp tác với nhau nhằm điều tra một vụ tự sát và một tổ chức tội phạm quốc tế.