shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Furuhashi Kazuhiro

Furuhashi Kazuhiro

Furuhashi Kazuhiro: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Nhật Bản

Spy x Family: Gia Đình Điệp Viên

Vì những lý do riêng, một điệp viên, một sát thủ và một nhà ngoại cảm bắt tay cùng đóng giả làm gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.

Spy x Family: Gia Đình Điệp Viên - Phần 2

Spy x Family xoay quanh siêu điệp viên siêu ngầu mật danh Twilight nhận được nhiệm vụ tiếp cận một mục tiêu có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng.