shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Frung Narikun

Frung Narikun

Frung Narikun: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan
Tuổi Nổi Loạn 3 - 01 - Ping Kriangkra - Seua Pichaya - Pearwah Nichaphat - Bank Thiti Mahayotaruk - James Teeradon - Frung Narikun - Thanaerng Kanyawee

Tuổi Nổi Loạn 3

Bộ phim khắc họa và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những vấn đề trong trường học, ngoài trường học và các vấn đề về gia đình của các bạn trẻ Thái Lan ngày nay.