shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Freddie Stroma

Freddie Stroma

Freddie Stroma: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ
Thế Lực Ngoài Trái Đất - 01 - Colin Minihan - Brittany Allen - Freddie Stroma - Jesse Moss

Thế Lực Ngoài Trái Đất

Một nhóm bạn trẻ du lịch đến một ngôi nhà gỗ trong rừng sâu. Bi kịch xảy đến khi họ thấy một vật thể lạ phát nổ và rơi xuống đất. Thế lực ngoài trái đất bắt đầu tấn công con người.