shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Fred Willard

Fred Willard

Fred Willard: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Wall-E

700 năm sau ngày con người rời bỏ Trái Đất, chỉ còn lại chú robot dọn rác Wall E còn hoạt động. Ngày nọ, chú bất ngờ tìm thấy một chồi cây non.