shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Frankie Muniz

Frankie Muniz

Frankie Muniz: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Đặc Vụ Cody Banks Phần 2

Đặc vụ Cody Banks giả làm học sinh tại một ngôi trường ở London, tại đó cậu phải ngăn đám bạn học phát hiện ra danh tính thật của mình trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đặc Vụ Cody Banks

Một thiếu niên có bề ngoài bình thường thực ra ra là một đặc vụ ngầm tuổi thiếu niên nằm trong một chương trình của CIA và có đến 5 năm tham gia huấn luyện đặc biệt.