shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Fandee Chanyathanakorn

Fandee Chanyathanakorn

Fandee Chanyathanakorn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Vợ Quỷ

Ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng chấm dứt khi người chồng bắt đầu nhận ra những biểu hiện dị thường ở người vợ của mình.