shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Emmy Nguyễn

Emmy Nguyễn

Emmy Nguyễn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

MC
Việt Nam

Nhạc Phụ Lắm Chiêu

Để con gái lấy được chồng đại gia, ông Năm Dố dùng mọi trò chiêu dụ các chàng trai giàu có đến nhà nhưng mọi chuyện đi ngược với kế hoạch của ông