VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Embeth Davidtz

Embeth Davidtz

Embeth Davidtz: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Danh Sách Schindler

Câu chuyện có thật về nhà tài phiệt Đức dốc hết toàn bộ tài sản để cứu mạng hơn 1.000 người Do Thái tại Ba Lan trong thời kỳ Đức âm mưu diệt chủng người Do Thái