shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ellie Harvie

Ellie Harvie

Ellie Harvie: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Ở Nhà Một Mình 5

Finn Baxter và gia đình ông di chuyển từ California đến Maine để đến nhà mới của họ. Finn thấy sợ hãi và tin rằng ngôi nhà bị ám ảnh bởi những con ma