shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Trương Thiên Lý

Dương Trương Thiên Lý

Dương Trương Thiên Lý: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Á hậu, doanh nhân
Việt Nam
Lần Đầu Xuân Kể 2017 - 01 - Trấn Thành - Trúc Nhân - Dương Trương Thiên Lý - Á hậu Thúy Vân

Lần Đầu Xuân Kể 2017

Trấn Thành làm MC trong chương trình Lần đầu Xuân kể 2017 với 3 khách mời: Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Dương Trương Thiên Lý, Á hậu Quốc tế Thúy Vân, Trúc Nhân. Cả 4 sẽ tiết lộ những câu chuyện đời - chuyện nghề với chủ đề xoay quanh 4 chữ Tân - Niên - Phát - Tài. #Lan_dau_xuan_ke_2017