NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Trương Thiên Lý

Dương Trương Thiên Lý

Nghề nghiệp: Á hậu, doanh nhân

Quốc gia: Việt Nam

Lần Đầu Xuân Kể 2017 - 01 - Á hậu Thúy Vân – Trúc Nhân – Dương Trương Thiên Lý – Trấn Thành

Lần Đầu Xuân Kể 2017

Trấn Thành làm MC trong chương trình Lần đầu Xuân kể 2017 với 3 khách mời: Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Dương Trương Thiên Lý, Á hậu Quốc tế Thúy Vân, Trúc Nhân. Cả 4 sẽ tiết lộ những câu chuyện đời - chuyện nghề với chủ đề xoay quanh 4 chữ Tân - Niên - Phát - Tài. #Lan_dau_xuan_ke_2017