shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Tiểu Ba

Dương Tiểu Ba

Dương Tiểu Ba: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Thế Gả Công Chúa - 01 - Dương Tiểu Ba - Cống Mễ - Mễ Nhiệt - Trương Vĩnh Bác - Kiều Hy - Vương Uyển Trung

Thế Gả Công Chúa

Liễu Tịnh - con gái thái phó Trần Quốc - bị ép phải giả mạo là công chúa để gả cho Hoàng Đế Chu Quốc Vũ Văn Ung.