shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Thiêm Minh

Dương Thiêm Minh

Dương Thiêm Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Lạc Giữa Bầy Xác Sống - 01 - Vương Thiên Úy - Dương Thiêm Minh - Dương Minh Dật - Trương Y Nam

Lạc Giữa Bầy Xác Sống

Một nhóm người khỏe mạnh đang trú ở khách sạn thì đột nhiên gặp một trận dịch có thể khống chế ý thức con người biến họ thành xác sống