shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Lặc

Dương Lặc

Dương Lặc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
30 Chưa Phải Là Hết - 01 - Trương Hiểu Ba - Giang Sơ Ảnh - Đồng Dao - Mao Hiểu Đồng - Lý Trạch Phong - Dương Lặc

30 Chưa Phải Là Hết

30 Chưa Phải Là Hết là bộ phim xoay quanh ba người phụ nữ vừa bước sang tuổi 30 phải liên tục đối mặt với những khủng hoảng mới trong cuộc sống.