VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Đường Gia Văn

Đường Gia Văn

Đường Gia Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á

Sứ Mệnh Tái Sinh

Doãn Thông được sinh ra với sứ mệnh hiến tủy cho anh trai cùng cha khác mẹ là Doãn Trạch. Dẫu vậy, tình cảm anh em họ vẫn gắn bó, cho đến khi 1 cô gái xuất hiện