shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Đồng Thư

Dương Đồng Thư

Dương Đồng Thư: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Nữ Bác Sĩ Tâm Lý

Vô tình gặp lại và hẹn hò với Khai Dật, tưởng cuộc sống trắc trở của nữ bác sĩ tâm lý Hạ Đốn từ đây sẽ hạnh phúc nhưng sóng gió tiếp tục ập đến