shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Cường

Dương Cường

Dương Cường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa - 01 - NSUT Kim Xuân – Lê Bình – Dương Cường – Khánh Hiền – Khắc Minh

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa

Có căn nhà nằm nghe nắng nghe mưa kể về Mẹ Nam ngày ngày chịu đựng sự ghẻ lạnh của mọi người để chờ Nam quay về suốt ba mươi năm ròng.