VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Du Hạo Minh

Du Hạo Minh

Du Hạo Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Quyền Lực Vương Triều

Sau khi vào cung, Tôn Nhược Vi phò tá Chu Chiêm Cơ lên ngôi hoàng đế, giải cứu vương triều Đại Minh qua sóng gió, giữ thiên hạ thái bình