VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Doron Bell

Doron Bell

Doron Bell: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Như Vợ Mình

Được thiết kế để cư xử như người vợ quá cố của một người đàn ông, một người nhân tạo bắt đầu hoài nghi thực tại khi kí ức quá khứ bắt đầu trở lại với cô.