shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đổng Tình

Đổng Tình

Đổng Tình: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đi Đến Nơi Có Gió

Cuộc sống và công việc của Hứa Hồng Đậu rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Cô quyết định đến Đại Lý để điều chỉnh tâm trạng.