shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Đổng Thành Bằng

Đổng Thành Bằng

Đổng Thành Bằng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Trung Quốc

Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces Of Dunjia

Nhân gian trên bờ vực thảm họa, ma quỷ lang thang khắp nơi, Hội Ngũ Hiệp Trừ Yêu ra đời chống lại cái ác, giành lấy bình yên cho mọi người.