shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đổng Khiết

Đổng Khiết

Đổng Khiết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Mẹ Hổ Bố Mèo - 01 - Triệu Vy - Kỷ Tư Hàm - Đổng Khiết - Đồng Đại Vỹ

Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo nói về Thái Mỹ - một người mẹ thành công trong sự nghiệp nhưng trong việc nuôi dạy con, cô áp dụng phương pháp cực kỳ hà khắc.

Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love In The Palace - 02 - Uông Tuấn - Châu Tấn - Lý Thuần - Đổng Khiết - Hoắc Kiến Hoa - Kinh Siêu - Tân Chỉ Lôi - Trương Quân Ninh - Đồng Dao

Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love In The Palace

Hậu Cung Như Ý Truyện – Vietsub xoay quanh những âm mưu, tranh đấu chốn hậu cung. Nổi bật là mối tình của hoàng đế và hoàng hậu Như Ý.

Tam Quốc Cơ Mật - 03 - Mã Thiên Vũ - Hàn Đông Quân - Đổng Khiết - Vạn Thiến

Tam Quốc Cơ Mật

Tam Quốc Cơ Mật xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái, khi Tào Tháo cùng "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" vừa thành lập.

Báu Vật Của Cha - 04 - Đổng Khiết - Địch Thiên Lâm - Khưu Trạch

Báu Vật Của Cha

Báu vật của cha khắc họa tình cảm gia đình, tình phụ tử của người cha già "gà trống nuôi con" Phòng vĩnh Phúc.