shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đơn Dương

Đơn Dương

Đơn Dương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Mê Thảo Thời Vang Bóng - 01 - Đơn Dương – Minh Trang

Mê Thảo Thời Vang Bóng

Mê thảo thời vang bóng kể về vợ sắp cưới của Nguyễn chết trong tai nạn xe hơi. Anh trở nên sốc và căm hận tất cả những gì thuộc về thế giới văn minh.