shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dom Haetrakul

Dom Haetrakul

Dom Haetrakul: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan
Kẻ Truyền Thừa - 01 - Sant Srikaewlaw - Tor Thanapob - Plengkwan Nattaya - Ben Raviyanun - Bright Norraphat Vilaiphan - Dom Haetrakul

Kẻ Truyền Thừa

Bố mẹ mất vì tai nạn, bản thân lại rơi vào cảnh tù tội, Tailah sau khi ra tù quyết tâm gây dựng sự nghiệp, bước vào cuộc chiến thương trường.