shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đới Duy

Đới Duy

Đới Duy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Hoắc Gia Quyền: Uy Chấn Sơn Hà

Đại Xuyên bị giết trong lúc cố bảo vệ Hoắc Chấn Sơn. 20 năm sau, Hoắc Chấn Sơn mở võ đường ở Thượng Hải, quyết tâm tìm 02 người con của Đại Xuyên