shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đồ Tùng Nham

Đồ Tùng Nham

Đồ Tùng Nham: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - 01 - Tôn Y - Đàm Tùng Vận - Tống Uy Long - Trương Tân Thành - Đồ Tùng Nham - Trương Hi Lâm

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

​Lấy Danh Nghĩa Người Nhà xoay quanh cuộc sống gia đình của hai ông bố và ba đứa trẻ Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Tiêm Tiêm khi cả ba không cùng huyết thống.