NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đỗ Thuần

Đỗ Thuần

Nghề nghiệp: Diễn viên

Quốc gia: Trung Quốc

Vân Trung Ca - 01 - Lý Tuệ Châu - Mao Hiểu Đồng – Đỗ Thuần – Lục Nghị – Trần Hiểu – Angela Baby

Vân Trung Ca

Vân Trung Ca vì lời hẹn ước nên đến kinh thành gặp người bạn thuở nhỏ, nhưng cô lại bị kéo vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị.