VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đỗ Ngọc Minh

Đỗ Ngọc Minh

Đỗ Ngọc Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Báo Tử Đầu Lâm Xung

Lâm Xung, một bậc thầy võ thuật được triều đình trọng dụng để bảo vệ thiên tử, Lâm Xung đã đối đầu với thế lực hắc ám sau lưng thái úy Cao Cầu.