VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đỗ Khôi

Đỗ Khôi

Đỗ Khôi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Đinh Sư Phụ

Trong một lần chữa bệnh, Đinh sư phụ bị vu oan làm cho bệnh nhân bị liệt. Ông phải làm gì giữa “sóng to gió lớn” đang kéo đến?