shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đỗ Dịch Hành

Đỗ Dịch Hành

Đỗ Dịch Hành: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thần Thám Địch Nhân Kiệt

Cố đô Trường An xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khiến lòng dân hoang mang. Thần thám Địch Nhân Kiệt cùng Tạ Dao Hoàn phụng mệnh làm sáng tỏ mọi việc