shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ ‎Đinh Ngưỡng Quốc

‎Đinh Ngưỡng Quốc

‎Đinh Ngưỡng Quốc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Đài Loan
Thiên Ý - 01 - ‎Đinh Ngưỡng Quốc - Kiều Chấn Vũ - Trương Đan Phong - Hải Linh - Đường Yên - Mễ Lộ

Thiên Ý

Thiên ý kể về giai thoại các nhân vật là Tần Thủy Hoàng , Hàn Tín , Lưu Bang, Hạng Vũ cùng bị cuốn vào những sự việc thần bí dưới bàn tay của Nữ Hi.